≡ Menu
Geran Pertanian Pembangunan Tanah Terbiar oleh MOA

Projek Geran Pertanian Pembangunan Tanah Terbiar diwujudkan adalah bertujuan untuk membangunkan tanah terbiar supaya menjadi tanah yang produktif dan memberi pulangan kepada pengusaha selain dapat meningkatkan pengeluaran tanaman makanan memandangkan tanah baharu bagi tujuan pertanian kini adalah terhad. [continue reading…]

Open chat
Need help?
Hi, can i help you?