≡ Menu

Konsep asas kawalan rumpai untuk tanaman fertigasi adalah berkenaan dengan pengawalan dan pencegahan pada peringkat awal lagi iaitu sebelum ia menyerang tanaman. Walaupun pada hakikatnya adalah sukar untuk memastikan tanaman bebas dari rumpai yang menyebabkan penyakit, namun terdapat pelbagai kaedah dan panduan yang boleh digunakan untuk mengoptimumkan pengeluaran hasil tanaman. [click to continue…]